Mirka Grup üst yönetim ve tüm çalışanları, tüm iş ve çevre kazalarının önlenebilir olduğuna inanarak, oluşabilecek iş kazası ve çevre kirliliğini önleyecek risk değerlendirmeleri ve planlar yapmaktadır. Bu yönde de gerekli kaynakları sağlamaktayız.

Bu amaçla işyeri ve eklentilerinde; işyeri içinde ve dışında çalışan personelin, altyüklenicilerin, ziyaretçilerin, ilgili kanun, yönetmelik , tüzük, müşterilerin talep edebileceği diğer şartlar ve ohsas 18001 standardına uygun iş sağlığı güvenliği yönetim sistemini oluşturacak, bu kanun ve hükümleri kendi bünyesinde uygulayacak, uygulatacak sürekli iyileştirme ile destekleyerek güçlendirecektir.

Tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmakta ve hedeflerimize "Sıfır Kaza Politikaları" sayesinde ulaşılacağımızın bilincindeyiz.

Tüm çalışanlarımızın yanı sıra taşeron ve tedarikçilerimizinden de, iş sağlığı ve güvenliği kural ve talimatlarına uymaları, çevreyi, halkı, mal ve mülkiyeti korumaları beklenmektedir.

Amacımız; kazasız, insana ve çevreye zarar vermeden faaliyetlerimizi gerçekleştirmek ve sürekli gelişmektir.

Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve çevreyi korumak için; ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği standardı gereklerine uymayı, tüm projelerimizde çalışanlarımız, taşeronlarımız ve ziyaretçiler için güvenli ortam sağlamayı, çevre kirliliğini önlemeyi, doğal kaynakları en verimli ve ekonomik şekilde kullanacağımızı yürürlükteki Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal gerekliliklerine ve ahlaki kurallarına uymayı ve uygulamayı taahhüt etmekteyiz.

SORULARINIZ VE BİLGİ ALMAK İÇİN BİZİ ARAYIN